ติดต่อช่องทางไลน์ง่ายสะดวก ประเมิณราคาฟรี พร้อมดูแล 24ชม. *Contact via Line, easy and convenient. Free estimate.

PROFILE

บานเลื่อนอัตโนมัติ ขนาดเล็กและเงียบ

อุปกรณ์ชนิดแม่เหล็กขับเคลื่อนรางประตูเป็นการสั่งการแม่เหล็กเพื่อผลักดันประตูด้วยระบบอัตโนมัติไฟฟ้าอุปกรณ์สามารถประยุกต์เข้าใช้งานกับชุด Control อื่นๆเช่น Sensor ประตูระบบสแกนลายนิ้วมือประตูมีความเงียบและมีขนาดที่เล็กใช้งานได้กับบานเลื่อนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่จำกัดที่ไม่ต้องการความเธอถ้าของรางประตูขนาดใหญ่และยังสามารถปรับใช้งานกับบานเลื่อนได้เลยอีกด้วย