ติดต่อช่องทางไลน์ง่ายสะดวก ประเมิณราคาฟรี พร้อมดูแล 24ชม. *Contact via Line, easy and convenient. Free estimate.

About Us

THE NEW WAY TO SUCCESS

Who we are

เริ่มต้นจากความชำนาญด้านวัตถุดิบที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของผู้ก่อตั้งซึ่งรวบรวมเป็นผลงานต่างๆไว้มากมายในงานด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและวัตถุดิบในการทำงานก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างรวมถึงอะไหล่ชิ้นเล็กๆที่มีความสำคัญในโครงสร้าง  ในการหยุดประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เราได้รวบรวมความรู้ประมวลออกมาเป็นผลงานชิ้นหลักคืออุปกรณ์ช่วยปิดประตูบานสวิงชนิดวาล์วน้ำมัน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสำหรับงานปิดประตูหน้าอาคารและประตูสำนักงานต่างๆใช้ประกอบกับอุปกรณ์บานสวิง รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ควบคู่ทั้งหมด ซึ่งเราลงทุนไปมากกว่า 20 ล้านบาท สิ่งที่ลงทุนไปประกอบไปด้วยเครื่องจักรขนาดกลางและขนาดย่อม และสต๊อกสินค้าจำนวนมากกว่า  1000ชิ้นต่อรายการ อุปกรณ์ช่วยปิดประตูเช่นนี้เรียกกันว่าโช๊คอัพประตู เราตั้งใจจะให้สินค้าของเราสามารถควบคุมคุณภาพได้ทุกจุดและมีความแข็งแรงคงทนให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้นานมากกว่าสินค้าทั่วไป เราประกอบกิจการมานานมากมากกว่า 20 ปีเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจเรายินดีรับประกันสินค้าทุกชิ้นเป็นเวลา 3 ปี โช๊คอัพประตูของเราเป็นระบบวาล์วคู่เพื่อสามารถควบคุมการเปิดปิดประตูให้ช้าเร็วได้ตามต้องการไม่ Swing ตัวกลับไปเร็วและ ตัวกลับไปเร็วและกระแทกโดนผู้ป่วยขณะที่ปิดจะปิดเป็นจังหวะที่พอให้ผู้เปิดได้เดินชนประตูอย่างสะดวกสบายถึงแม้จะเป็นเด็ก ตัวกลับไปเร็วและกระแทกโดนผู้เปิดขณะที่ปิดจะปิดเป็นจังหวะที่พอให้ผู้เปิดได้เดินชนประตูอย่างสะดวกสบายถึงแม้จะเป็นเด็กเล็กๆก็ปลอดภัยประตูปิด

โช๊คอัพประตู ยี่ห้อ จอยอีเลปเฟันท์ชนิดซ่อนในพื้น และขนิดซ่อนในวงกบเนื่องด้วยทางร้านเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย และคิดตั้งโช๊คประดูบานสวีงอลูมิเนียม ชนิดซ่อนพื้นและในวงกบ มีโรงงานผลิตเอง ซึ่งผู้ก่อตั้งโรงงานได้ใช้เวลาใน การศึกษาเทคนิด จาก โช๊คยี่ห้อต่างประเทศทั้งของสหรัฐอเมริกา เยรมันนี และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีเทคโรโลยี ทันสมัยที่สุดและพัฒนาต่อยอด เป็นโช้ดยี่ห้อ จอยอีเลปเฟ่นท์ ระบบ 2 วาวล์ เพื่อให้ใด้โช๊คที่มีคุณภาพดีทัดเทียมของต่างประเทศ โดยการ พัฒนาคุณภาพของชิ้นส่วนที่สำคัญของโช๊คเพื่อให้มีอยุการใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิม และได้รับการสนับ จากสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคในโลยี่แห่งชาติ ในโครงการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ โช้คอัพประตูบานสวิง โช็คที่มีคุณภาพดีจะมีลักษณะคังต่อไปนี้คือ มีระบบ 2 วาวส์ เพื่อสามารถควบคุม การปิดของประตูให้ช้เร็วได้ตามต้องการ โช้คประตูที่ดีจะไม่สวิงตัวกลับเร็วเกินไป เพราะจะกระแทกโดนผู้ปิด ประตู และขณะที่เปิดก็ตามารถที่จะผลักประดูเล้วเดินผ่านไปอย่างสะควก ประดูจะสวิงกลับเป็นจังหวะ ที่พอดี และปิดอย่างนุ่มนวล ไม่มีการกระแทก ( โดนผู้เปิด จึงทำให้ประตูใช้งานได้นาน และเป็นสง่าแก่สถานที่ โช้คยี่ห้อต่างประเทศราคาชุดละ 5,000 -10,000 ส่วนขี่ห้อ งอย บาท ปเฟันท์ ราคาชุคละ2-4พันบาท รับประกันอีก 2ปีโช๊คพจอย อีเลปเฟ่นท์ สามารถใช้ได้กับประตู ขนาด 80-120 เซนดิเมตร และรับน้ำหนักได้ 300 กิโลกรัม สำหรับชนิดซ่อนในพื้น ท้ายนี้ทางร้านฯมีทีมงานพร้อมติดตั้ง และมีความชำนาญงานด้านประตูอะลูมิเนียม โดยฉพาะ สามารถก้ไขปัญหาที่กี่ยวกับประตูได้ทุกเรื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตงได้มีโอกาสให้บริการแก่ท่าน

OUR HISTORY

2003

เริ่มก่อตั้ง ดำเนินการ เขียนโครงสร้างงานวิจียด้านโช๊คอัพประตูจนเป็นที่ยอมรับจากส่วนงานภาครัฐ จนกระทั้งได้รับการสนับสนุน เราได้ดำเนินงานตามโครงการที่วางไว้โดยไม่ได้ได้ขอเงินสนับสนุนมาแต่เราก็ลงทุนทุ้มทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ทนทาน และใช้งานได้นาน

2004

อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมใช้งานเราได้ดำเนินการเสนอสินค้าให้กับอาคารห้างร้านต่างๆมากมาย สินค้าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากลุ่มลูกค้า ที่ต้องการสินค้าที่ทนทารและใช้งานได้นานปี

2018

ทางร้านเห็นความสำคัญของออุปกรณืประตูจะต้องมีครอบคุมครบถ้วนงานด้านประตูอาคารสำนักงาน เราจึงนำเข้าอุปกรณ์ประตูอัติโนมัติ เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าได้ครบถ้วน